0

0,00 NTD 免稅

 

您尚未選擇汽車 選擇車

Chiptuning Ford

Ford
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Ford B-Max I 1.5 Duratorq TDCI 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 185 牛頓米
Ford B-Max I 1.6 Duratorq TDCI 1560 cc數 97 馬力 71 千瓦 215 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI 1560 cc數 90 馬力 66 千瓦 215 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.6 TDCI 1560 cc數 109 馬力 80 千瓦 240 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.8 TDCI 1753 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI 1997 cc數 110 馬力 81 千瓦 275 牛頓米
Ford C-Max (I) 2.0 TDCI 1997 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi 1500 cc數 95 馬力 70 千瓦 250 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi 1500 cc數 105 馬力 77 千瓦 270 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 230 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford C-Max (II) 2.0 TDCi 1997 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 95 馬力 70 千瓦 215 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 125 馬力 92 千瓦 300 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 250 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI 1499 cc數 90 馬力 66 千瓦 205 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI 1499 cc數 95 馬力 70 千瓦 215 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI 1499 cc數 101 馬力 74 千瓦 215 牛頓米
Ford Edge II 2.0 EcoBlue 1995 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Edge II 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 1995 cc數 238 馬力 175 千瓦 500 牛頓米
Ford Edge II 2.0 TDCI 1997 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford Edge II 2.0 TDCI Bi-Turbo 1997 cc數 209 馬力 154 千瓦 450 牛頓米
Ford Endeavour 2.5 MZR-CD 2499 cc數 143 馬力 105 千瓦 330 牛頓米
Ford Endeavour 3.0 MZR-CD 2953 cc數 156 馬力 115 千瓦 380 牛頓米
Ford Everest 2.2D 2198 cc數 160 馬力 118 千瓦 385 牛頓米
Ford Everest 2.2TDCI 1996 cc數 213 馬力 157 千瓦 500 牛頓米
Ford Everest 2.5 MZR-CD 2499 cc數 143 馬力 105 千瓦 330 牛頓米
Ford Everest 3.0 MZR-CD 2953 cc數 156 馬力 115 千瓦 380 牛頓米
Ford Fiesta VI (JH1) 1.4 TDCI 1399 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Ford Fiesta VI (JH1) 1.6 TDCI 1560 cc數 90 馬力 66 千瓦 204 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 TDCi 1399 cc數 69 馬力 51 千瓦 160 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.5 TDCi 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 185 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi 1560 cc數 75 馬力 55 千瓦 185 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi 1560 cc數 90 馬力 66 千瓦 212 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 205 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi (since 9/2012) 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 200 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.5 TDCi 1499 cc數 86 馬力 63 千瓦 215 牛頓米
Ford Figo 1.4 TDCi 1399 cc數 69 馬力 51 千瓦 160 牛頓米
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI 1753 cc數 101 馬力 74 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus I (DAW) 1.8 TDCI 1753 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.4 TDCi 1399 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi 1560 cc數 90 馬力 66 千瓦 215 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi 1560 cc數 101 馬力 74 千瓦 215 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.6 TDCi 1560 cc數 109 馬力 80 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi 1753 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 1.8 TDCi 1753 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi 1997 cc數 110 馬力 81 千瓦 275 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi 1997 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 2.0 TDCi 1997 cc數 110 馬力 81 千瓦 265 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi 1499 cc數 105 馬力 77 千瓦 270 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 TDCi 1499 cc數 95 馬力 70 千瓦 250 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 230 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic 1560 cc數 105 馬力 77 千瓦 270 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.0 TDCi ST 1997 cc數 185 馬力 136 千瓦 400 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 95 馬力 70 千瓦 300 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue 1499 cc數 95 馬力 70 千瓦 250 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue 1995 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Fusion (Europe) 1.4 TDCi 1399 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Ford Fusion (Europe) 1.6 TDCi 1560 cc數 90 馬力 66 千瓦 204 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi 1753 cc數 101 馬力 74 千瓦 280 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 1.8 TDCi 1753 cc數 125 馬力 92 千瓦 320 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi 2179 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi 2198 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.2 TDCi 2179 cc數 200 馬力 147 千瓦 420 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1995 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1995 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1995 cc數 120 馬力 88 千瓦 340 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1996 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBlue 1996 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 1997 cc數 211 馬力 155 千瓦 450 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 1997 cc數 120 馬力 88 千瓦 310 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 1997 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 1997 cc數 209 馬力 154 千瓦 450 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 350 牛頓米
Ford KA I (RBT) 1.3 CDTi 1248 cc數 75 馬力 55 千瓦 145 牛頓米
Ford KA II (RU8) 1.3 TDCi 1248 cc數 75 馬力 55 千瓦 145 牛頓米
Ford Kuga 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford Kuga 2.0 TDCi 1997 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Ford Kuga 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Kuga 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 1997 cc數 120 馬力 88 千瓦 310 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 2x4 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 TDCi 4x4 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford Kuga III 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue 1997 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford Mondeo III (B4Y) 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 330 牛頓米
Ford Mondeo III (B4Y) 2.2 TDCi 2198 cc數 155 馬力 114 千瓦 360 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 cc數 101 馬力 74 千瓦 280 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 1.8 TDCi 1753 cc數 125 馬力 92 千瓦 320 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi 2198 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi 2179 cc數 200 馬力 147 千瓦 420 牛頓米
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Mondeo V 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Mondeo V 1.6 Duratorq TDCi ECOnetic 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi 1997 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 350 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Duratorq TDCi 1999 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue 1995 cc數 120 馬力 88 千瓦 340 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 EcoBlue 1995 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 TDCi 1997 cc數 211 馬力 155 千瓦 450 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 TDCi 1997 cc數 209 馬力 154 千瓦 450 牛頓米
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Puma 20 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 285 牛頓米
Ford Ranger 2.0 TDCi 1996 cc數 170 馬力 125 千瓦 420 牛頓米
Ford Ranger 2.0 TDCi 1996 cc數 179 馬力 132 千瓦 420 牛頓米
Ford Ranger 2.0 TDCi 1996 cc數 131 馬力 96 千瓦 340 牛頓米
Ford Ranger 2.0 TDCi 1996 cc數 213 馬力 157 千瓦 500 牛頓米
Ford Ranger 2.2 TDCi 2198 cc數 160 馬力 118 千瓦 385 牛頓米
Ford Ranger 2.2 TDCi 2198 cc數 125 馬力 92 千瓦 330 牛頓米
Ford Ranger 2.2 TDCi 2198 cc數 150 馬力 110 千瓦 375 牛頓米
Ford Ranger 2.2 TDCi 2198 cc數 131 馬力 96 千瓦 330 牛頓米
Ford Ranger 2.5 TDCi 2499 cc數 143 馬力 105 千瓦 330 牛頓米
Ford Ranger 3.0 TDCi 2953 cc數 156 馬力 115 千瓦 350 牛頓米
Ford Ranger 3.0 TDCi 2953 cc數 156 馬力 115 千瓦 380 牛頓米
Ford Ranger 3.2 TDCi T6 3198 cc數 200 馬力 147 千瓦 470 牛頓米
Ford Ranger 3.2 TDCi T7 3198 cc數 200 馬力 147 千瓦 470 牛頓米
Ford Ranger Raptor 1996 cc數 213 馬力 157 千瓦 500 牛頓米
Ford S-Max 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford S-Max 1.8 TDCi 1753 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米
Ford S-Max 1.8 TDCi 1753 cc數 125 馬力 92 千瓦 320 牛頓米
Ford S-Max 2.0 TDCi 1997 cc數 110 馬力 81 千瓦 275 牛頓米
Ford S-Max 2.0 TDCi 1997 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Ford S-Max 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Ford S-Max 2.0 TDCi 1997 cc數 140 馬力 103 千瓦 320 牛頓米
Ford S-Max 2.0 TDCi 1997 cc數 163 馬力 120 千瓦 340 牛頓米
Ford S-Max 2.2 TDCi 2179 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford S-Max 2.2 TDCi 2198 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Ford S-Max 2.2 TDCi 2179 cc數 200 馬力 147 千瓦 420 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1997 cc數 120 馬力 88 千瓦 340 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1995 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1995 cc數 241 馬力 177 千瓦 500 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 370 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 EcoBlue 1997 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 TDCI 1997 cc數 209 馬力 154 千瓦 450 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 TDCI 1997 cc數 179 馬力 132 千瓦 400 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 TDCI 1997 cc數 150 馬力 110 千瓦 350 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 TDCI 1997 cc數 120 馬力 88 千瓦 310 牛頓米
Ford Tourneo 1.8 TDCi 1753 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Ford Tourneo 1.8 TDCi 1753 cc數 110 馬力 81 千瓦 250 牛頓米
Ford Tourneo 2.2 TDCi 2198 cc數 110 馬力 81 千瓦 350 牛頓米
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi 1997 cc數 170 馬力 125 千瓦 405 牛頓米
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 385 牛頓米
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi 1997 cc數 105 馬力 77 千瓦 360 牛頓米
Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi 1997 cc數 185 馬力 136 千瓦 415 牛頓米
Ford Transit (V) 1.8 TDCi 1753 cc數 75 馬力 55 千瓦 175 牛頓米
Ford Transit (V) 1.8 TDCi 1753 cc數 110 馬力 81 千瓦 280 牛頓米
Ford Transit (V) 2.0 TDCi 1753 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Ford Transit (V) 2.0 TDCi 1997 cc數 125 馬力 92 千瓦 285 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi 2198 cc數 86 馬力 63 千瓦 250 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi 2198 cc數 101 馬力 74 千瓦 310 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi 2198 cc數 110 馬力 81 千瓦 285 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi 2198 cc數 131 馬力 96 千瓦 310 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.2 TDCi Sport 2198 cc數 140 馬力 103 千瓦 350 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi 2402 cc數 101 馬力 74 千瓦 285 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi 2402 cc數 116 馬力 85 千瓦 310 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi 2402 cc數 137 馬力 101 千瓦 375 牛頓米
Ford Transit (VI) 2.4 TDCi 2402 cc數 140 馬力 103 千瓦 375 牛頓米
Ford Transit (VI) 3.2 TDCi 3198 cc數 200 馬力 147 千瓦 470 牛頓米
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi 2198 cc數 101 馬力 74 千瓦 310 牛頓米
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi 2198 cc數 125 馬力 92 千瓦 330 牛頓米
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi 2198 cc數 140 馬力 103 千瓦 350 牛頓米
Ford Transit (VII) 2.2 TDCi 2198 cc數 155 馬力 114 千瓦 385 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 220 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue 1499 cc數 101 馬力 74 千瓦 240 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 TDCi 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 220 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 TDCi 1499 cc數 101 馬力 74 千瓦 250 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Ford Transit Connect 1.5 TDCi 1499 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米
Ford Transit Connect 1.6 TDCi 1560 cc數 75 馬力 55 千瓦 220 牛頓米
Ford Transit Connect 1.6 TDCi 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 230 牛頓米
Ford Transit Connect 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 1753 cc數 75 馬力 55 千瓦 175 牛頓米
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 1753 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 1753 cc數 110 馬力 81 千瓦 280 牛頓米
Ford Transit Connect 2.0 TDCi 1997 cc數 105 馬力 77 千瓦 360 牛頓米
Ford Transit Connect 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 385 牛頓米
Ford Transit Connect 2.0 TDCi 1997 cc數 170 馬力 125 千瓦 405 牛頓米
Ford Transit Connect 2.2 TDCi 2198 cc數 125 馬力 92 千瓦 350 牛頓米
Ford Transit Custom 2.0 TDCi 1997 cc數 131 馬力 96 千瓦 385 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 Duratorq TDCI 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 185 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi 1499 cc數 97 馬力 71 千瓦 215 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.5 TDCi 1499 cc數 75 馬力 55 千瓦 190 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi 1560 cc數 97 馬力 71 千瓦 215 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCI 1560 cc數 95 馬力 70 千瓦 230 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.6 TDCi 1560 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost 998 cc數 120 馬力 88 千瓦 200 牛頓米
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford B-Max I 1.0 EcoBoost 998 cc數 140 馬力 103 千瓦 180 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.6 1596 cc數 101 馬力 74 千瓦 146 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.6 1596 cc數 116 馬力 85 千瓦 155 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 270 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.8 1798 cc數 120 馬力 88 千瓦 166 牛頓米
Ford C-Max (I) 1.8 1798 cc數 125 馬力 92 千瓦 166 牛頓米
Ford C-Max (I) 2.0 1999 cc數 145 馬力 107 千瓦 185 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 200 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost 1499 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.5 EcoBoost 1499 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 270 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 86 馬力 63 千瓦 141 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 105 馬力 77 千瓦 150 牛頓米
Ford C-Max (II) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 125 馬力 92 千瓦 159 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 140 馬力 103 千瓦 180 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT 1499 cc數 111 馬力 82 千瓦 140 牛頓米
Ford EcoSport (II) 1.6 1596 cc數 110 馬力 81 千瓦 153 牛頓米
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec 1999 cc數 143 馬力 105 千瓦 187 牛頓米
Ford Edge 2.0 EcoBoost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 340 牛頓米
Ford Edge II 2.0 GTDi 1999 cc數 245 馬力 180 千瓦 350 牛頓米
Ford Edge II 2.7 GTDi 2694 cc數 329 馬力 242 千瓦 475 牛頓米
Ford Everest 2.0T 1997 cc數 245 馬力 180 千瓦 360 牛頓米 CAF488WQ8
Ford Expedition (IV) 3.5 V6 Ecoboost DOHOC Ti-VCT 3507 cc數 381 馬力 280 千瓦 640 牛頓米
Ford Expedition (IV) 3.5 V6 Ecoboost Ti-VCT 3496 cc數 405 馬力 298 千瓦 637 牛頓米
Ford Explorer 2.3T 2261 cc數 276 馬力 203 千瓦 410 牛頓米
Ford Explorer 3.5T 3496 cc數 356 馬力 262 千瓦 501 牛頓米
Ford Explorer 6 2.3 EcoBoost 2294 cc數 305 馬力 224 千瓦 420 牛頓米
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost 2956 cc數 370 馬力 272 千瓦 515 牛頓米
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost 2956 cc數 349 馬力 257 千瓦 515 牛頓米
Ford Explorer 6 3.0 EcoBoost ST 2956 cc數 405 馬力 298 千瓦 563 牛頓米
Ford Explorer 6 3.3 Hybrid 3339 cc數 322 馬力 237 千瓦 353 牛頓米
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost 2700 cc數 329 馬力 242 千瓦 508 牛頓米
Ford F150 3.5 Ti-VCT V6 3490 cc數 286 馬力 210 千瓦 346 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 cc數 370 馬力 272 千瓦 570 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 cc數 381 馬力 280 千瓦 640 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 cc數 462 馬力 340 千瓦 690 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 cc數 415 馬力 305 千瓦 670 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 cc數 379 馬力 279 千瓦 637 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 cc數 457 馬力 336 千瓦 691 牛頓米
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 cc數 421 馬力 310 千瓦 678 牛頓米
Ford F150 5.0 Ti-VCT V8 5000 cc數 390 馬力 287 千瓦 525 牛頓米
Ford F150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost 3496 cc數 455 馬力 335 千瓦 691 牛頓米
Ford Fiesta (VIII) ST 1497 cc數 200 馬力 147 千瓦 290 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 998 cc數 65 馬力 48 千瓦 105 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 998 cc數 80 馬力 59 千瓦 105 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost 998 cc數 140 馬力 103 千瓦 180 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp 999 cc數 65 馬力 48 千瓦 105 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp 998 cc數 80 馬力 59 千瓦 105 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp 1242 cc數 82 馬力 60 千瓦 114 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.25 1242 cc數 60 馬力 44 千瓦 109 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.25 1242 cc數 82 馬力 60 千瓦 114 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.3 1299 cc數 60 馬力 44 千瓦 99 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.3 1299 cc數 69 馬力 51 千瓦 106 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 1388 cc數 97 馬力 71 千瓦 125 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 16V 1388 cc數 80 馬力 59 千瓦 124 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 EcoBoost (ST200) 1596 cc數 200 馬力 147 千瓦 290 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost 998 cc數 140 馬力 103 千瓦 180 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost 998 cc數 86 馬力 63 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost 998 cc數 95 馬力 70 千瓦 170 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 210 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 155 馬力 114 千瓦 240 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.1 1084 cc數 71 馬力 52 千瓦 110 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.1 1084 cc數 86 馬力 63 千瓦 110 牛頓米
Ford Fiesta VIII 1.1 1084 cc數 75 馬力 55 千瓦 105 牛頓米
Ford Focus II (DA3) 2.5T (RS500) 2521 cc數 349 馬力 257 千瓦 460 牛頓米
Ford Focus II (DA3) RS Duratec 2.5 2521 cc數 305 馬力 224 千瓦 440 牛頓米
Ford Focus II (DA3) ST Duratec 2.5 2521 cc數 226 馬力 166 千瓦 320 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 EcoBoost 1499 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.5 EcoBoost 1499 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 270 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 86 馬力 63 千瓦 141 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 105 馬力 77 千瓦 150 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 Ti-VCT 1596 cc數 125 馬力 92 千瓦 159 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 Ti-VCT Flexifuel 1596 cc數 120 馬力 88 千瓦 159 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 1.6 Ti-VCT LPG 1596 cc數 117 馬力 86 千瓦 140 牛頓米
Ford Focus III (DYB) 2.3 EcoBoost RS 2261 cc數 349 馬力 257 千瓦 440 牛頓米
Ford Focus III (DYB) ST 2.0 EcoBoost 1999 cc數 250 馬力 184 千瓦 360 牛頓米
Ford Focus III 1.5 EcoBoost 1499 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III 1.5 EcoBoost 1499 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus III 1.5 EcoBoost 180 1499 cc數 181 馬力 133 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost 998 cc數 86 馬力 63 千瓦 170 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 210 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 155 馬力 114 千瓦 235 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost 1497 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost 1497 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost 1496 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost 1496 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Focus IV (2018) 2.3 EcoBoost ST 2261 cc數 280 馬力 206 千瓦 420 牛頓米
Ford Fusion (Europe) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 270 牛頓米
Ford Fusion (Europe) 2.0 EcoBoost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 340 牛頓米
Ford Fusion 2.0 EcoBoost 1999 cc數 249 馬力 183 千瓦 373 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 1.6 EcoBoost-SCTi 1596 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.0 EcoBoost-SCTi 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 300 牛頓米
Ford Galaxy II (WA6) 2.3 2261 cc數 160 馬力 118 千瓦 208 牛頓米
Ford Galaxy III 1.5 EcoBoost 1499 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford Galaxy III 1.5 EcoBoost 1499 cc數 165 馬力 121 千瓦 242 牛頓米
Ford Galaxy III 2.0 EcoBoost 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 345 牛頓米
Ford Ka+ 1.2 Ti-VCT 1198 cc數 69 馬力 51 千瓦 105 牛頓米
Ford Ka+ 1.2 Ti-VCT 1198 cc數 86 馬力 63 千瓦 112 牛頓米
Ford Kuga Duratec 2.5 2521 cc數 200 馬力 147 千瓦 320 牛頓米
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 2x4 1498 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 2x4 1498 cc數 120 馬力 88 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x4 1498 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.5 EcoBoost 4x4 1498 cc數 175 馬力 129 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 2x4 1596 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4x4 1596 cc數 182 馬力 134 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 1.6 GTDi 1596 cc數 177 馬力 130 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 EcoBoost 4x4 1999 cc數 242 馬力 178 千瓦 394 牛頓米
Ford Kuga II 2.0 GTDi 1999 cc數 242 馬力 178 千瓦 350 牛頓米
Ford Kuga II EcoBoost 180 1499 cc數 181 馬力 133 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga II EcoBoost 245 1999 cc數 245 馬力 180 千瓦 350 牛頓米
Ford Kuga III 1.5 EcoBoost 1498 cc數 120 馬力 88 千瓦 240 牛頓米
Ford Kuga III 1.5 EcoBoost 1498 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 300 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 340 牛頓米
Ford Mondeo IV (BA7) Duratec 2.5 2521 cc數 220 馬力 162 千瓦 320 牛頓米
Ford Mondeo V 1.0 Ecoboost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Mondeo V 1.5 Ecoboost 1499 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford Mondeo V 1.5 Ecoboost 1499 cc數 165 馬力 121 千瓦 242 牛頓米
Ford Mondeo V 1.5T 1499 cc數 181 馬力 133 千瓦 240 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 345 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 345 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 340 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Ecoboost 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 300 牛頓米
Ford Mondeo V 2.0 Hybrid 1999 cc數 188 馬力 138 千瓦 300 牛頓米
Ford Mondeo V GTDi 2.0 EcoBoost 1999 cc數 245 馬力 180 千瓦 350 牛頓米 CAF488WQ8
Ford Mondeo V GTDi200 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 340 牛頓米
Ford Mondeo V GTDi240 1999 cc數 242 馬力 178 千瓦 350 牛頓米 CAF488WQ8
Ford Mustang 2.3 EcoBoost 2261 cc數 317 馬力 233 千瓦 421 牛頓米
Ford Mustang 2.3 EcoBoost 2261 cc數 299 馬力 220 千瓦 434 牛頓米
Ford Mustang 2.3T 2261 cc數 314 馬力 231 千瓦 434 牛頓米
Ford Mustang 2.3T 2261 cc數 309 馬力 227 千瓦 434 牛頓米
Ford Mustang 5.0 TI-VCT 4951 cc數 435 馬力 320 千瓦 542 牛頓米
Ford Mustang 5.0 TI-VCT 4951 cc數 421 馬力 310 千瓦 530 牛頓米
Ford Puma 20 1.0 EcoBoost 998 cc數 95 馬力 70 千瓦 170 牛頓米
Ford Puma 20 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 170 牛頓米
Ford Puma 20 1.0 EcoBoost 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 200 牛頓米
Ford Puma 20 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 125 馬力 92 千瓦 210 牛頓米
Ford Puma 20 1.0 EcoBoost Hybrid 998 cc數 155 馬力 114 千瓦 240 牛頓米
Ford Puma 20 1.5 EcoBoost ST 1496 cc數 200 馬力 147 千瓦 320 牛頓米
Ford S-Max 1.6 EcoBoost 1596 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford S-Max 2.0 1999 cc數 145 馬力 107 千瓦 185 牛頓米
Ford S-Max 2.0 EcoBoost 1999 cc數 203 馬力 149 千瓦 300 牛頓米
Ford S-Max 2.0 EcoBoost 1999 cc數 239 馬力 176 千瓦 340 牛頓米
Ford S-Max 2.3 2261 cc數 160 馬力 118 千瓦 208 牛頓米
Ford S-Max Duratec 2.5 2521 cc數 220 馬力 162 千瓦 320 牛頓米
Ford S-Max II 1.5 Ecoboost 1499 cc數 160 馬力 118 千瓦 240 牛頓米
Ford S-Max II 1.5 Ecoboost 1499 cc數 165 馬力 121 千瓦 242 牛頓米
Ford S-Max II 2.0 Ecoboost 1999 cc數 241 馬力 177 千瓦 345 牛頓米
Ford Taurus EcoBoost 180 1499 cc數 181 馬力 133 千瓦 240 牛頓米
Ford Taurus EcoBoost 245 1999 cc數 245 馬力 180 千瓦 350 牛頓米
Ford Taurus EcoBoost 325 V6 2694 cc數 329 馬力 242 千瓦 475 牛頓米
Ford Transit Connect 1.0 EcoBoost 999 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Transit Connect 1.6 EcoBoost 1596 cc數 150 馬力 110 千瓦 240 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 999 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米
Ford Transit/Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 998 cc數 101 馬力 74 千瓦 170 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。