0

0,00 NTD 免稅

 

您尚未選擇汽車 選擇車

Chiptuning Mitsubishi

Mitsubishi
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Mitsubishi ASX 1.6 DI-D 1560 cc數 114 馬力 84 千瓦 270 牛頓米
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 1798 cc數 150 馬力 110 千瓦 300 牛頓米
Mitsubishi ASX 2.2 DI-D 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 360 牛頓米
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D HP 1870 cc數 116 馬力 85 千瓦 265 牛頓米
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D MP 1870 cc數 102 馬力 75 千瓦 215 牛頓米
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 1493 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 1493 cc數 95 馬力 70 千瓦 210 牛頓米
Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 DiD 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi L200 2.4 DI-D 2442 cc數 190 馬力 140 千瓦 439 牛頓米 4N15
Mitsubishi L200 2.4 DI-D 2442 cc數 154 馬力 113 千瓦 380 牛頓米 4N15
Mitsubishi L200 2.4 DI-D 2442 cc數 181 馬力 133 千瓦 430 牛頓米 4N15
Mitsubishi L200 2.5 2477 cc數 136 馬力 100 千瓦 314 牛頓米
Mitsubishi L200 2.5 2477 cc數 178 馬力 131 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi L200 3.2 DI-D 3200 cc數 165 馬力 121 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi L200 3.2 DI-D 3200 cc數 179 馬力 132 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi L200 Club Cab 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi L200 Double Cab 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D MIVEC ClearTec 1798 cc數 116 馬力 85 千瓦 300 牛頓米
Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D+ MIVEC ClearTec 1798 cc數 150 馬力 110 千瓦 300 牛頓米
Mitsubishi Montero 2.4 DI-D 2442 cc數 181 馬力 133 千瓦 430 牛頓米 4N1S
Mitsubishi Montero 2.5 2477 cc數 175 馬力 129 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 3200 cc數 167 馬力 123 千瓦 381 牛頓米
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 3200 cc數 170 馬力 125 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 3200 cc數 200 馬力 147 千瓦 441 牛頓米
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 3200 cc數 160 馬力 118 千瓦 381 牛頓米
Mitsubishi Montero 3.2 DI-D 3200 cc數 190 馬力 140 千瓦 441 牛頓米
Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 1968 cc數 140 馬力 103 千瓦 310 牛頓米
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 2179 cc數 156 馬力 115 千瓦 380 牛頓米
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D/DI-D+ ClearTec 2268 cc數 177 馬力 130 千瓦 380 牛頓米
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D 2268 cc數 165 馬力 121 千瓦 360 牛頓米
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D Clear Tec 2WD 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 380 牛頓米
Mitsubishi Outlander III (CW0) 2.2 DI-D Clear Tec 4WD 2268 cc數 150 馬力 110 千瓦 380 牛頓米
Mitsubishi Pajero 2.4 DI-D 2442 cc數 181 馬力 133 千瓦 430 牛頓米 4N1S
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 179 馬力 132 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 170 馬力 125 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 200 馬力 147 千瓦 441 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 160 馬力 118 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 165 馬力 121 千瓦 373 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 160 馬力 118 千瓦 381 牛頓米
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 cc數 190 馬力 140 千瓦 441 牛頓米
Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 DI-D 3200 cc數 167 馬力 123 千瓦 381 牛頓米
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DI-D 2442 cc數 181 馬力 133 千瓦 430 牛頓米 4N15
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 1870 cc數 102 馬力 75 千瓦 215 牛頓米
Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D+ 1870 cc數 116 馬力 85 千瓦 265 牛頓米
Mitsubishi Triton (L200) 2.5 2477 cc數 178 馬力 131 千瓦 400 牛頓米
Mitsubishi Triton 2.4 DI-D 2442 cc數 154 馬力 113 千瓦 380 牛頓米 4N15
Mitsubishi Triton 2.4 DI-D 2442 cc數 181 馬力 133 千瓦 430 牛頓米 4N15
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Mitsubishi ASX 1.6 1590 cc數 124 馬力 91 千瓦 149 牛頓米
Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC 1590 cc數 117 馬力 86 千瓦 154 牛頓米
Mitsubishi ASX 2.0 1998 cc數 167 馬力 123 千瓦 197 牛頓米
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC 1998 cc數 150 馬力 110 千瓦 195 牛頓米
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC 1998 cc數 147 馬力 108 千瓦 199 牛頓米
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec 1499 cc數 170 馬力 125 千瓦 250 牛頓米
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec 1499 cc數 163 馬力 120 千瓦 250 牛頓米
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-MIVEC ClearTec 4WD 1499 cc數 163 馬力 120 千瓦 250 牛頓米
Mitsubishi i-MIEV 0 cc數 67 馬力 49 千瓦 196 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。